Undertråds-spenning på Janome 350e

Dette er kanskje ett innlegg for de spesielt interesserte, men jeg velger likevel å poste dette for å hjelpe de som trenger det.

Problemet mitt var at etter å ha kjøpt en fantastisk broderimaskin, Janome 350e, så var undertrådsspenningen alt for slakk. Dette rett og slett fordi spolehuset var innstilt på undertråd i tykkelse 100, mens jeg hadde kjøpt tykkelse 120, som er tynnere. I utgangspunktet ikke noe problem, men overtråds-spenningen min sto da på ca 0,5-0,7 for at broderiet skulle bli bra, og da hadde jeg ikke noe å gå på når jeg skulle sy andre stoffer eller sting.

Begynn med å skru løs stingplaten. Knappenålene markerer de to skruene som må skrues ut.

Ta av dekselet til spolehuset, bruk skrujernet til FORSIKTIG å løfte opp stingplaten.

Nå ser det slik ut. Jeg har beholdt undertrådsspolen i for letter å vise hvordan det ser ut.

Løft spolehuset ut.

Nå kommer delen hvor du må jobbe FORSIKTIG!!! På spolehuset er det to skruer. For å stramme undertråden er det den sorte skruen som skal strammes. Begynn med max en kvart omdreining. Sett alt på plass igjen og sy en prøve. Fortsett å stramme inntil overtråds-spenningen er på ca 4 når du broderer.

Lykke til!!

Share