Konstruksjon av skjørt, del 1

Når en konstruerer, lager en mønster av halve plagget. Altså, halve foran og halve bak.
Du trenger å ha tatt mål på forhånd, se her.
Da er du klar til å begynne!

Sett av streken 1-2 øverst på arket. Denne skal ha lenden halve hoftemålet + 1.5 cm

Tegn to streker vinkelrett ned fra 1 og 2. Altså rett ned.

Merk av 1-3, dette er skjørtelengden. Trekk ett punkt fra 3 bort til streken som kommer fra 2, dette punktet er 4.

Merk av punktet 5: 1-5. er liv til hofte-målet.

Trekk linjen fra 5-6 rett ut fra punkt 5.

Til slutt (i denne fasen) finnes sidesømmen slik:

5-7: Ta kvart hoftemål + 1,5 cm. Merk av punkt 7 på linjen mellom 5 og 6 og trekk en ny linje helt opp og helt ned som treffer skjørtelengden i punkt 8.

Du har nå tegnet “rammen” rundt det hele og er godt på vei! Bra jobbet!

Fortsett med innsnitt på bakstykket her.

Share